Kategorija u kojoj se nalaze clanci tipa o nama, osnivaci Nove Akropole i sl.

Nova Akropola u svijetu

Međunarodna organizacija Nova Akropola osnovana je 1957. godine i danas postoji u preko 50 zemalja svijeta, okuplja hiljade aktivnih članova volontera i stotine hiljada simpatizera. Novu Akropolu osnovao je u Buenos Airesu u Argentini historičar i filozof Jorge Angel Livraga. Od 1991. predsjednica međunarodne organizacije je Delia Steinberg Guzmán. Administrativno središte se nalazi u Bruxellesu, gdje je registrovana kao Organización Internacional Nueva Acropolis (OINA). www.acropolis.org Osnivač…

Ciljevi i načela

Naš cilj je približiti mladima filozofiju kao način života, prilagođenu aktuelnom vremenu i primjenjivu na praktičan način, koja može pomoći u razvijanju vlastitih sposobnosti i pronalaženju ispunjenijeg i sretnijeg života. Promovišemo aktivnu kulturu, ‘kulturu sa vrijednostima’, kako bi se putem obnove humanih vrijednosti i zajedničkih moralnih principa potaknula transformacija društva. Akropola znači “grad u visini” i tim su imenom antički Grci nazivali…

Šta je Nova Akropola

Nova Akropola  je kulturna i filozofska organizacija zasnovana na principima volonterstva, koja u Bosni i Hercegovini djeluje od 2001. godine, sa sjedištem u Sarajevu. Nova Akropola je članica Međunarodne organizacije Nova Akropola, koja je osnovana 1957. godine i danas postoji u preko 50 zemalja svijeta, okuplja hiljade aktivnih članova volontera i simpatizera koji pripadaju različitim narodima, vjeroispovijestima i…