Kategorija sadrzi najave dogadjaja iz oblasti filozofije.