Kategorija sadrzi najave dogadjaja iz oblasti filozofije.

Seminar: Javni nastup i umijeće govorništva

Seminar: Javni nastup i umijeće govorništva
Petak, 23.03.2018. u 18h
Nova Akropola, Zmaja od Bosne 6/II (kod Mašinske škole)
Trodnevni seminar je usmjeren na razvoj komunikacijskih i govorničkih vještina, učenje sastavljanja i držanja govora, prevladavanje treme, izražavanje te suočavanje sa različitim situacijama pri javnom nastupu.