Nova Akropola Sarajevo

Uskoro smo ponovo online!

Trenutno radimo na web sajtu

Telefon: 062 655 925

E-mail: nova.akropola@bih.net.ba

Adresa: Zmaja od Bosne 6 (kod Mašinske škole) 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina  

Follow us