Nova Akropola Sarajevo

Uskoro smo ponovo online!

Trenutno radimo na web sajtu

Telefon: 061 144 386

E-mail: nova.akropola@bih.net.ba

Adresa: Zmaja od Bosne 6 (kod Mašinske škole) 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Follow us