SVJETSKI DAN FILOZOFIJE 2016:

U POTRAZI ZA SREĆOM


Prava moć filozofije ležnjezinoj sposobnosti da poboljša čovjekov životU povodu UNESCO-ovog Svjetskog dana filozofije i 2400 godina od rođenja Aristotela, pridružite nam se u potrazi za srećom.

Biti sretan nezaustavljiva je težnja svakog čovjeka. Ali, u nastojanju da preživimo teške socijalne i moralne probleme koji nas okružuju i da osiguramo što bolje materijalne uslove života, sve teže nam je uspostaviti vezu sa duhovnim u nama, sa drugim ljudima, sa prirodom, sa svetim… i sve teže je biti sretan.

Šta je to što nas čini stvarno sretnima? Kako postići da trenuci sreće postanu naša trajna svojina?

Kroz sve aktivnosti koje organizujemo istražit ćemo filozofiju kao praktičan alat za vođenje boljeg i smislenijeg života, i potražit ćemo Aristotelove savjete o sreći, posebno iz djela „Nikomahova etika“.

Program aktivnosti


15.11. u 19h, u Novoj Akropoli, Zmaja od Bosne 6/II

FILO-KINO: projekcija filma “IME RUŽE” (Jean-Jacques Annaud, 1986.)

16.11. u 19h, u Novoj Akropoli, Zmaja od Bosne 6/II 
PREDAVANJE: „U POTRAZI ZA SREĆOM”

17.11. u 17h, u Historijskom muzeju BiH, Zmaja od Bosne 5
RADIONICA ZA MLADE: “ETIKA – u potrazi za srećom”
(broj učesnika je ograničen redoslijedom prijave)

18.11. u 19h u Novoj Akropoli, Zmaja od Bosne 6 
PREDAVANJE + FILOZOFSKI CAFFE: “ETIKA ili šta nas Aristotel može naučiti O IZGRADNJI KARAKTERA”

Sve aktivnosti prati ‘filozofska instalacija’ – Pokupi citat sa filo-štrika i pokreni točak vrlina.