Seminar: Javni nastup i umijeće govorništva

Petak, 23.03.2018.   u  18:00h

Zmaja od Bosne 6/II, Nova Akropola

Trodnevni seminar je usmjeren na razvoj komunikacijskih i govorničkih vještina, učenje sastavljanja i držanja govora, prevladavanje treme, izražavanje te suočavanje sa različitim situacijama pri javnom nastupu.

TERMINI:

petak, 23. 03. (18 – 20 h)
subota, 24. 03. (10 – 14:30 h)
nedjelja, 25. 03. (10 – 14:30 h)

Ukupno trajanje seminara: 11 sati
Seminar uključuje interaktivna predavanja i praktične vježbe za svaku temu.

Mjesto održavanja: Nova Akropola, Zmaja od Bosne 6, Sarajevo

Cijena seminara je 70,00 KM.
U cijenu je uključen radni materijal i osvježenje na pauzama.

Prijave primamo putem e-maila, u inbox ili na telefon 061 345 995.
Nakon prijave, potvrditi ćemo Vam da li ima još slobodnih mjesta, te da uplatu seminara možete izvršiti do 22.03.: na bankovni račun Nove Akropole ili u gotovini u prostoru Nove Akropole (Zmaja od Bosne 6, radnim danima od 18h do 21h).
Pod rezervacijom sudjelovanja smatra se uplata seminara.

Broj polaznika seminara je ograničen na 10.

Komunikacija predstavlja temelj društvenog, poslovnog i ličnog života čovjeka. Znati jasno izraziti vlastite misli i osjećaje ključ je uspjeha u mnogim životnim situacijama. Malo je osoba kod kojih i sama pomisao na obraćanje skupu ljudi ne izaziva nemir. Ipak, govoriti u javnosti je vještina koja se može savladati korištenjem ispravnih metoda. Učenje govorničkog umijeća povezano je s osvještavanjem vlastitih prednosti, namjera i uvjerenja te s primjenom određenih pravila i tehnika.

Seminar je namijenjen svima koji žele unaprijediti svoje govorničke i komunikacijske sposobnosti.

CILJ SEMINARA:
• Izgraditi povjerenje u sebe i nadvladati strah i tremu
• Poboljšati svoje izražajne sposobnosti
• Poboljšati govor tijela
• Znati pravilno pripremiti govor.

Predavač: Barbara Milošević Mujić, voditeljica udruženja Nova Akropola.

Dobro došli!