Udruženje NOVA AKROPOLA u saradnji sa HISTORIJSKIM MUZEJOM BiH i MEĐUNARODNIM CENTROM ZA DJECU I OMLADINU poziva mlade ljude između 17-19 godina na radionicu pod radnim nazivom „Ja, renesansni čovjek“. Radionica će se održati u srijedu, 20. 11. 2019. godine, u prostorijama Historijskog muzeja BiH s početkom u 17:00h.

Radionica je dio projekta Dani filozofije: „Renesansni čovjek za 21. vijek“, koji se povodom obilježavanja UNESCO-ovog Svjetskog dana filozofije i 500 godina od smrti renesansnog genija Leonarda da Vincija, realizuje u Sarajevu od 16. do 22.11.2019.
Cilj radionice je potaknuti učesnice/ke na razmišljanje i razgovor o temama: obnova, univerzalni čovjek i ideali napretka. Naučimo zajedno od renesansnog čovjeka kako izrasti u hrabro, obrazovano i samosvjesno biće puno optimizma i poleta.

PROGRAM radionice:

Uvodna riječ: Barbara Milošević Mujić; poruka gen.dir. UNESCO-a za Svjetski dan filozofije 
2019. godine 10′

Aktivnost 1: Podjela u grupe Leonardo, Michelangelo, Rafael i Donatello. Svaka grupa dobiva jednu renesansnu vrijednost: kreativnost, inventivnost, hrabrost, entuzijazam. Biranje predstavnika/ca grupa. 10′

Aktivnost 2: Priprema za predstavljanje grupa /vrijednosti na inventivan način uz pomoć slika renesansnih umjetničkih djela, citata, tekstova (Leonarda da Vincija, Michelangela, Giordana Bruna, Pico della Mirandole i dr.). 25′

Aktivnost 3: Izlaganja učesnika/ca – predstavnika/ca grupa 20′

Aktivnost 4: Moderirana diskusija o ciljanim konceptima 30′

Aktivnost 5: Iznenađenje… 10′

Ukupno trajanje radionice: 2 h
Dob polaznika: od 17 do 19 godina

Mjesto održavanja radionice: Historijski muzej BiH, Zmaja od Bosne 5
Rok za podnošenje PRIJAVA je 18. 11. 2019.
Prijava treba da sadrži: ime i prezime, godinu rođenja ili razred, ime škole, kontakt.
Prijave treba poslati e-mailom na nova.akropola@bih.net.ba.
Možete nas kontaktirati na br. tel. 033 201 715, 061 345 995.

Aktivnosti učešća na radionici su besplatne.
Za sve dodatne informacije, stojimo Vam na raspolaganju!