Predavanje uz projekciju

GIORDANO BRUNO

Srijeda, 17.02.2016. u 19h

Nova Akropola – Zmaja od Bosne 6

Predavanje u čast renesansnog filozofa Giordana Bruna koji je 17. februara 1600. godine zbog hereze spaljen na lomači na Cvjetnom trgu u Rimu.

Njegov prkosni stav pred inkvizicijom, dostojanstvene riječi koje je nakon izricanja presude uputio sudijama (“Možda vi meni izričete ovu presudu s većim strahom nego što ju ja primam”), te herojska žrtva za vlastite ideje i ideale, učinile su ga simbolom borbe za slobodu duha i misli.

Osuđen je za učenja protivna crkvenom nauku, između ostalog, za učenja o beskonačnosti svemira, mnoštvu svjetova i heliocentrizam. Optužen je jer se suprotstavio vladajućem načinu razmišljanja, krutim autoritetima i jer je smjelo iznosio drugačije ideje o čovjeku i svemiru. To je ono što ga i danas čini aktuelnim.

Bruno je filozof preporoda i obnovitelj filozofije Platona, Pitagore, neoplatoničara, Egipćana, hermetizma. Smatra ga se vizionarem moderne nauke, iako je njegova vizija beskonačnog, živog i produševljenog svemira, koji je izraz Božanskog Uzroka i u kojemu je sve povezano vezama ‘simpatije’, drugačija od naučne slike svemira.

Bruno poziva na buđenje snaga duše putem razvijanja herojskog zanosa, snage volje, vještine pamćenja, umijeća stvaranja mentalnih slika i aktivne imaginacije…