Mozart i Čarobna frula – predavanje u Tuzli

Mozart “muzički genije svjetlosti i ljubavi”, kako ga je nazivao Wagner, pred sam kraj života, poklonio nam je je muzičku bajku – Čarobna frula.
No, Čarobna frula nije samo muzička bajka. Mogli bi reći, to je Mozartova poruka, zavjet čovječanstvu.

Details

PREDAVANJE: MAHATMA GANDI – MOĆ PROMJENE

Udruženje Nova Akropola iz Sarajeva, u saradnji sa J.U. Narodnom i univerzitetskom bibliotekom „Derviš Sušić“ iz Tuzle, organizuje predavanje povodom obilježavanja 150. godišnjice od rođenja Mahatme Gandija.

Details

Predavanje: Mahatma Gandi – moć promjene

“Budi promjena koju želiš vidjeti u svijetu.” Mahatma Gandi.

Od ranih dana kao advokat za ljudska prava u Južnoj Africi, do kasnije uloge osloboditelja Indije, Mahatma Gandi je bio utjecajan lider koji je dao primjer života posvećenog većem dobru.

Details